Loge Johannes

Open avond

We heten u graag welkom bij onze open avond.

Wat biedt onze Loge?

Binnen onze loge werken de leden, in een sfeer van broederschap aan zelfontplooiing én aan een betere wereld. Johannes biedt geborgenheid, openheid, een vertrouwde omgeving én de onderlinge ‘ervaringen’ via rituelen.

De Vrijmetselarij stelt al een paar honderd jaar dat, “de wereld complexer en verwarder is dan ooit te voren”. Een stelling die over deze lange tijdspanne nog altijd relevant blijkt en ons waarschijnlijk ook na onze tijd nog zal blijven aanzetten tot onderzoek.

In meer recente tijden zijn wij getuige van ontkerkelijking en individualisme. Een ieder neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven, kiest zijn waarden op basis van eigen bezinning, inzichten en ervaringen.

De behoefte aan betrokkenheid en ontmoeting ‘met de ander’ blijft in dit proces onverminderd groot. En de vrijmetselarij biedt nu juiste precies dié ruimte.

Hoe ieder lid die ruimte voor zichzelf, zijn omgeving, zijn individuele inzichten richting de samenleving, het bestaan en de eigen plek daarin ziet/ ontwikkelt, is aan hen zelf.

Wat is de Vrijmetselarij?

Het is een door de eeuwen heen doorgegeven methode om te werken aan het eigen bewustwordingsproces, binnen een wereldomvattende broederschap. Een broederschap die goede mannen, beter maakt.

De Nederlandse tak, de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden werd opgericht in 1756. In Engeland verenigden vier, toen al los van elkaar opererende, Loges zich al in 1717. En er zijn zelfs aanduidingen richting 1600 in Schotland.

De vrijmetselarij vormt een bijzonder systeem van moraliteit, gehuld in allegorie, geïllustreerd met symbolen.

Met behulp van die symbolen overdenkt men het ‘Ken u zelve’. Zodat de leden leren en oefenen zich te verhouden tot zichzelf, de ander en de wereld waarin zij leven.

Het staat iedere vrijmetselaar vrij het wezen der dingen, b.v. het godsbegrip, de natuur op eigen manier te beleven.

Mannen van welke religieuze overtuigingen dan ook, ‘buiten-kerkelijken’, humanisten en ga zo maar door, iedereen kan aankloppen en lid zijn van dezelfde orde. En dit is bij Loge Johannes ook het geval.


Hieronder in dit filmpje een korte uitleg van de Vrijmetselarij in het algemeen:

Wat doet een loge eigenlijk?

Vrijmetselaren leven vanuit het uitgangspunt dat er meer is tussen hemel en aarde. Meer dan het materiële, meer dan wat we met onze ogen zien.

We zien het leven als een kans en een uitdaging om iets bij te dragen aan onze omgeving of het bestaan in het algemeen.

Meer symbolisch proberen we passende ‘bouwstenen’ bij te dragen aan de bouw van een onzichtbare tempel, de tempel der mensheid, die het goede van, en het goede in de mens naar boven brengt.

Één avond per twee weken stappen wij even uit de drukte. Weg van het lawaai van het stadse leven, weg van huis en haard, de volle agenda’s. En bezinnen ons in de loge op wat er nog meer toe doet – de morele en spirituele kant van het leven.

Door bezig te zijn met de oude symboliek van kathedralen- en tempelbouw komen we tot nieuwe inzichten en geestelijke verdieping. Die inzichten kunnen gaan over de wereld om ons heen, of over ons eigen leven in het bijzonder.

Onze manier van werken is ruwweg in twee vormen op te delen:

– Rituele arbeid: de rituele arbeid bestaat uit het opvoeren van vaste, door de traditie aangereikte en zorgvuldig uitgedachte ceremonieën rond vaste thema’s.

– Comparitie:  één van de leden (of soms iemand van buiten de loge) houdt een bouwstuk. Een bouwstuk is een voordracht over een door hem zelf gekozen onderwerp.

Met een onderwerp volgens de normen van Loge Johannes dat enigszins kort, persoonlijk, en bespreekbaar is. En bijdraagt aan een beter begrip van onze rituelen en symbolen.

Onze Loge ruimte/ Kapittelzaal halverwege opbouw

Wat doet Johannes in ’t bijzonder?

Onze Loge is modern, kritisch en gedreven, maar we werken volgens de aloude principes van de Vrijmetselarij en doen dit met respect voor de oude mores, mythen en symbolen van de Vrijmetselarij.

Onze bijeenkomsten vinden plaats op een unieke plek midden in het oude centrum van de stad. Namelijk in de kapittelzaal van de Pieterskerk, een van de oudste kerken van de stad, die dateert uit de 11e eeuw. Dit tegenover de 44 jaar die Loge Johannes nu bestaat.
Jaren waarin Johannes geborgenheid, een vertrouwde omgeving en sfeer, de onderlinge ‘ervaringen’ via rituelen én openheid biedt.

De loge heeft 35 leden, met een actieve kern van 20 broeders. Veel zelfstandig ondernemers. Uit Utrecht en omgeving. (Hier kunnen er nog een stuk meer bij.)
Wij komen eens in de veertien dagen bijeen, en dat geeft ruimte aan andere activiteiten. 

Voor loge-bijeenkomsten eten wij van tevoren vaak in een vast restaurant in Utrecht om de hoek bij de loge. En ook binnen de loge op ‘hoogtijdagen’ geregeld een ‘broedermaal’ waarbij wij na de formele bijeenkomst allemaal aan een lange tafel verhalen uitwisselen. Er zijn borrels bij ‘broeders’ thuis op speciale gelegenheden. En soms ook biljart-avonden bij een van de broeders thuis.

We spreken vaak af met elkaar en bij elkaar thuis. Er zijn vaak leden/ broeders samen met elkaar op reis of bij elkaar langs op vakantieadressen.

Hoe meer je met elkaar optrekt, hoe hechter de band. En hoe actiever je eigen aanwezigheid en deelname ook binnen de Loge, hoe waardevoller de vriendschap.


Locatie: Kapittelzaal, Pieterskerk, Pieterskerkhof 3 Utrecht.
Motto: “Leert wat was, Ziet wat is, Bouw wat wezen zal”.
Kleuren: Donkerblauw-Blauw-Wit

Logo Loge Johannes nr 270 te Oosten Utrecht – met in het midden het lam Gods

Informatieavonden

De informatie-avonden zijn op aanvraag.
Neem contact op via:  secretaris.loge270@vrijmetselarij.nl.

Lid worden?

Dat kan als je voldoet aan de volgende eisen:
–  boven de 18 jaar zijn
–  man zijn, en
–  bereid zijn geregeld te komen, 2x per maand op maandagavond.

Voor oriëntatie en informatie is de Loge-voorlichter beschikbaar., via  secretaris.loge270@vrijmetselarij.nl.

De kosten van lidmaatschap van Loge Johannes bedragen EUR 300,– per jaar.
We komen in net donker pak bijeen. En enkele keren per jaar smoking.

Verder lezen

https://www.vrijmetselarij.nl

Veel gestelde vragen Vrijmetselarij

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijmetselarij

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijmetselarij_in_Utrecht

https://nl.wikipedia.org/wiki/Loge_Johannes

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_vrijmetselaars_uit_Nederland